Loading...

Tulla e bardhë e lëmuar 65

Category:

Përdoret për ndërtimin e mureve të fasadës
Paketohet në paleta druri 100 x 100 cm

Veličina

250 x 120 x 65

Trashësia e murit (muri i konsumit 12/25 (pc/m2)

51.20/102.40

Boja

E bardha

Struktura sipërfaqësore

I qetë

Težina (kg po cigli)

2,2

Apsorbovanje vode

9 – 13%

Nevojiten tulla (për m3)

512

Numri i tullave për paletë

540

Životni vek

e pakufizuar

NAŠE REFENCE

Referencat

Investitor SDG, Arandjelovac

Climabloc 20 Climabloc 12 35,000.00 blloqe
Read More →
Referencat

Investitor i Picante, Jagodina

Climabloc 25 25,000.00 blloqe
Read More →
Referencat

Investitor Promogradnja, Kragujevc

Climabloc 25 Climabloc 12 40,000.00 blloqe
Read More →
Referencat

Ekipi i investitorit S, Jagodina

Climabloc 25 25,000.00 blloqe
Read More →
Referencat

Investitor Zenit, Kragujevc

Climabloc 20 Climabloc 10 40,000.00 blloqe
Read More →
Referencat

Investitori Elmos promet, Krushevc

Climabloc 25 35,000.00 blloqe
Read More →